Tužidlo 7620 0,9l

Značka: Tikkurila
795 ,- Kč 657 ,- Kč bez DPH
Skladem

Izokyanátové tužidlo pro polyuretanovou barvu TEMATHANE.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Soubory ke stažení:
Bezpečnostní List

Identifikace bezpečnosti:

  • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
  • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
  • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H315 - Dráždí kůži.
  • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Již více než 150 let nabízí Tikkurila širokou škálu barev pro zákazníky a profesionály na ochranu povrchu a dekoraci. Nabídka produktů zahrnuje mimo jiné interiérové ​​barvy, laky a efektní výrobky, výrobky pro exteriér na dřevo, zdivo a kovové povrchy, jakož i služby související s malbou. Kromě toho Tikkurila vyrábí barvy a nátěry pro strojírenství a dřevařský průmysl. Značka Tikkurila představuje silnou značku, vytvářenou vysoce kvalitním a dlouhodobým vývojem produktů.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat k vytvoření nezávazného nátěrového systému a cenové nabídky.